جایزه آخر سال

دخترم میگه: بابا خوشحالم که این جمعه باز واسمون کادو میگیری!
میگم باز دیگه چه خبره؟!
میگه یادت رفته؟! کارنامه میگیریم.
میگم اگه همه نمره هاتون ۱ باشه.
zeugnis

میگه آره دیگه, خیالت راحت باشه , همش یکه!
میپرسه بابی, تو هم وقتی کارنامتو میدادن, از بابات کادو میگرفتی؟
میگم آره بابا معلومه .
میگه چی بهت میداد ؟
میگم هر دفه یک چیز.
میگه چی مثلا؟
میگم نصیحت, فحش, بد و بیراه اما بیشتر از همه اردنگی!

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *