باز هوای وطنم آرزوست

اجرای بسیار دلنشی از فرهاد بزله

You may also like...

1 Response

  1. این هم معرکست از همون آقا فرهاد بزله دوستان, البته اسم آهنگش معرکست و خودشم بد نیست متفاوته, به شنیدن و دیدنش میارزه!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *